PRAVILA ZA HRVATSKO CW NATJECANJE 2022 

 

Natjecanje organizira Hrvatski radioamaterski savez u cilju promicanja rada telegrafijom na kratkovalnim frekventnim opsezima. U natjecanju mogu sudjelovati svi licencirani radioamateri iz cijeloga svijeta. 

 

Termin 

Natjecanje se održava svake godine trećega punog vikenda u prosincu (ove godine to je 17 i 18. prosinca). Natjecanje počinje u subotu u 14:00 UTC i završava u nedjelju u 13:59 UTC. 

 

Frekvencije 

Natjecanje se održava na frekvencijama od 1,8 do 28 MHz (bez WARC opsega) uz obvezno poštivanje band plana I. regiona IARU-a 

 

Vrsta rada 

U natjecanju se radi isključivo telegrafijom (CW). 

 

Kategorije 

Hrvatske postaje 

- Jedan operator, svi opsezi, velika snaga 

- Jedan operator, svi opsezi, mala snaga (<= 100 W) 

- Jedan operator, jedan opseg, velika snaga 

- Jedan operator, jedan opseg, mala snaga (<= 100 W) 

- Jedan operator, svi opsezi, QRP (<= 5 W) 

- Više operatora, svi opsezi, jedan odašiljač 

Postaje izvan RH 

- Jedan operator, svi opsezi, velika snaga 

- Jedan operator, svi opsezi, mala snaga (<= 100 W) 

- Jedan operator, jedan opseg, velika snaga 

- Jedan operator, jedan opseg, mala snaga (<= 100 W) 

- Jedan operator, svi opsezi, QRP (<= 5 W) 

- Više operatora, svi opsezi, jedan odašiljač 

 

Za postaje u kategoriji Više operatora vrijedi 10 minutno pravilo, a dopušteno je odraditi i vezu na drugom opsegu, ali samo ako je ta veza novi množitelj, s time da se i na „multiplier postaju“ primjenjuje 10 minutno pravilo. Za sve postaje u natjecanju dopušteno je odašiljanje isključivo jednog signala istovremeno, iznimno u kategoriji Više operatora, svi opsezi, gdje je dopušteno istovremeno odašiljanje RUN i MULTIPLIER postaje uz poštivanje ograničenja navedenog u prethodnom stavku. 

Upotreba DX Clustera je dopuštena u svim kategorijama. 

 

Izmjena 

U natjecanju se razmjenjuje RST i redni broj veze, koji obvezno počinje od 001. 

Postaje u kategoriji Više operatora mogu davati brojeve na svakom opsegu posebno. 

Dozvoljena je i opcija da multiplier postaja daje zasebne brojeve od running postaje. 

 

Bodovanje 

Za 9A postaje: 

- veze s postajama izvan Europe (DX) na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 10 bodova 

- veze s postajama izvan Europe (DX) na 14, 21 i 28 MHz vrijede 6 bodova 

- veze s postajama iz Europe, uključujući i veze s postajama iz Hrvatske, na 1,8; 3,5 i 7 

MHz vrijede 4 boda 

- veze s postajama iz Europe, uključujući i veze s postajama iz Hrvatske, na 14, 21 i 28 

MHz vrijede 2 boda 

Za postaje izvan RH: 

- veze s 9A postajama na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 10 bodova 

- veze s 9A postajama na 14; 21 i 28 MHz vrijede 6 bodova 

- veze s postajama s drugoga kontinenta (DX) na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 6 bodova 

- veze s postajama s drugoga kontinenta (DX) na 14, 21 i 28 MHz vrijede 3 boda 

- veze s postajama s vlastitoga kontinenta, uključujući i svoj DXCC entitet, na 1,8; 3,5 i 7 MHz vrijede 2 boda 

- veze s postajama s vlastitoga kontinenta, uključujući i svoj DXCC entitet, na 14, 21 i 28  MHz vrijede 1 bod 

 

Množitelji 

Množitelji su različiti DXCC entiteti i zemlje po WAE listi, na svakom opsegu posebno. 

 

Konačni rezultat 

Konačni rezultat dobije se množenjem ukupnoga broja QSO bodova sa svih opsega s ukupnim 

brojem množitelja sa svih opsega. 

 

SWL 

Svaka različita postaja vrijedi jedan bod po opsegu. Dnevnik mora sadržavati izmjenu od obje 

postaje u vezi. Množitelji su isti kao i za ostale postaje. 

 

Natjecateljski dnevnici 

Preporuča se slanje dnevnika u elektroničkom obliku, u Cabrillo formatu. 

Vašu datoteku nazovite vašznak.log. Automatsku potvrdu prijema vašeg natjecateljskog 

dnevnika dobit ćete od Contest robota. 

Preporučuje se uporaba računalnih programa: DXLog.net, N1MM, Writelog, Win-Test, AA-log, SD (EI5DI) i LM log, koji imaju module za ovo natjecanje. 

Natjecateljski dnevnici u elektroničkom obliku stavljaju se na  robota koji se nalazi na adresi http://www.hamradio.hr/hfrobot   

Natjecateljski dnevnici koji nisu u elektroničkom obliku, papirnati dnevnici, neće ući u 

konkurenciju za najviši plasman. 

 

Rok za slanje logova 

Rok za slanje natjecateljskih dnevnika je 8  dana po održanom natjecanju, odnosno slijedeći ponedjeljak  nakon održanog natjecanja . 

 

Oduzimanje bodova 

Poništit će se: 

- sve duple veze, bez kaznenih bodova, 

- sve veze s neispravno primljenom pozivnom oznakom (BAD - bad call) uz kaznu 3 × broj obračunatih bodova za tu vezu, 

- sve veze kojih nema u logu korespondenta (NIL - not in log) uz kaznu 3 × broj obračunatih bodova za tu vezu 

- sve veze s krivo primljenim rednim brojem uz kaznu 2 x broj obačunatih bodova za tu 

vezu. 

Dnevnici se obrađuju elektronički i svi sudionici će nakon obrade dobiti uvid u svoj UBN. 

 

Rezultati natjecanja 

Prijavljeni rezultati bit će objavljeni na stranicama HF robota natjecanja na adresi https://www.hamradio.hr/hfrobot/  u roku od 8 dana nakon isteka roka za slanje natjecateljskih dnevnika. 

Neslužbeni rezultati bit će objavljeni na HF robotu natjecanja najkasnije 30 dana nakon održanog natjecanja.

Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se na 9acw@9acw.org u roku od  8 dana nakon objave neslužbenih rezultata. 

Službeni rezultati objavljuju se nakon rješavanja eventualno pristiglih primjedbi, a najkasnije 30 dana po objavi neslužbenih rezultata.

Službeni rezultati bit će objavljeni u glasilima Hrvatskog radioamaterskog saveza,  kao i na web stranici natjecanja i HF robotu. 

 

Natjecateljsko povjerenstvo 

Natjecateljsko povjerenstvo određuje se na prijedlog KV managera HRS-a. 

U slučaju žalbi na neslužbene rezultate Natjecateljsko povjerenstvo rješava iste te je odluka povjerenstva konačna. 

Nagrade 

Plaketama će biti nagrađene  prvoplasirane postaje iz RH u kategorijama Jedan operator, svi opsezi - velika snaga; Jedan operator, svi opsezi - mala snaga i Više operatora. 

Posebnim plaketama će biti nagrađeni svjetski i kontinentalni pobjednici u svojim kategorijama. Posebnom plaketom će se nagraditi i najbolji mladi sudionik do 30 godina u kategorijama jedan operator i više operatora.

Broj posebnih plaketa koje će biti dodijeljene za pojedinu godinu zavisi od sponzora.